Springende ørreder

-vandmølle og fiskehus

Øle å som er Bornholms mest vandførende å, har sit udløb ved Slusegaard. I ådalen er der vandmøllen. Foruden hele anlægget til fiskeri, som består af Fiskehus, klækkehus og kildehus og diverse opstemninger. Anlægget er helt unikt og fiskehuset er den eneste af sin slags i Danmark.

Anlægget blev brugt til at fange de store ørreder når de om efteråret skulle op og gyde. Ørrederne blev ledet op gennem fiskehuset fanget og strøget.
Æggende blev efter befrugtning lagt i bakker i klækkehuset hvor æggende konstant blev forsynet med frisk vand fra en kilde i kildehuset.
Når æggende var udklækket, blev de små ørreder sat ud i åen.
Om efteråret når der er rigtig meget vand i åen kan man se de store ørreder springe, når de skal videre op i åløbet.

Det er kun nogle få dage det foregår - så følg med på vores facebookgruppe, så får i besked når det sker.